Prijava

Sadržaj na web stranicama anna-bonanno.com zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica anna-bonanno.com, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama anna-bonanno.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka ANNA BONANNO, Zagreb, Novačka 12a (dalje u tekstu: ANNA BONANNO) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu ANNI BONANNO ili bilo kojoj trećoj strani. Fotografije, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. ANNA BONANNO se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.
Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. ANNA BONANNO  nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
Web stranice anna-bonanno.com koriste tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.
Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica anna-bonanno.com  samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama anna-bonanno.com i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, web stranice anna-bonanno.com prati statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica anna-bonanno.com u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Korisnik web stranica anna-bonanno.com uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. ANNA BONANNO isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica anna-bonanno.com u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.
Korištenjem web stranica anna-bonanno.com smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.
ANNA BONANNO se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica.ANNA BONANNO može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi ANNI BONANNO. ANNA BONANNO će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga ANNA BONANNO na zadovoljstvo korisnika. ANNA BONANNO se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.
ANNA BONANNO zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
ANNA BONANNO zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama anna-bonanno.com.